Mgr. Jitka Špilková, advokátní kancelář

Pro ty, kteří potřebují právní pomoc ...

s čím vám mohu pomoci?

Přehled služeb advokátní kanceláře

Příprava a sepisování smluv a dokumentů

Podrobnosti

Příprava a sepisování smluv a dokumentů

Zavřít

 • kontrola, revize, rozbor vč. vyjádření k předložené smluvní dokumentaci vč. navržení řešení;
 • sepis smluv či dokumentů, vč. zajištění úschovy finančních prostředků a připojení prohlášení o pravosti podpisů;
 • jednání s protistranou o obsahu smluv a dokumentů, apod.

Úschovy

Podrobnosti

Úschovy

Zavřít

 • pro klienty advokátní kanceláře je zajišťována bezpečná úschova peněz dle zákonných podmínek a dle smlouvy s klienty na účtech úschov - společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
 • za účelem zajištění úschovy je připraveno desítky úschovních účtů, je připravena veškerá smluvní dokumentace pro bezpečné uschování a výplatu svěřených finančních prostředků.

Občanskoprávní soudní řízení vč. exekučního a insolvenčního

Podrobnosti

Občanskoprávní soudní řízení vč. exekučního a insolvenčního

Zavřít

 • komplexní zastupování v rámci vedeného soudního řízení;
 • předžalobní jednání, vč. sepisů předžalobních výzev;
 • sepis žaloby, podání odporu, vyjádření k soudu, odvolání či případně sepis dovolání k Nejvyššímu soudu;
 • podání exekučního návrhu, vč. zastupování v rámci exekučního řízení;
 • podání insolvenční přihlášky do vedeného insolvenčního řízení, atd.

Zastupování v přestupkovém řízení

Podrobnosti

Zastupování v přestupkovém řízení

Zavřít

 • komplexní právní zastoupení ve věci přestupků, a to dopravních, přestupků proti občanskému soužití apod.

Obchodní právo

Podrobnosti

Obchodní právo

Zavřít
Patří sem zejména:

 • korporátní právo,
 • zakládání obchodních společností a družstev, valné hromady,
 • zastupování společníků, členů, akcionářů,
 • tvorba a změna stanov a zakladatelských listin,
 • změny a převody v korporacích,
 • přeměny, vypořádání společníků aj.

Trestní právo

Podrobnosti

Trestní právo

Zavřít
Patří sem zejména:

 • obhajoba v trestním řízení,
 • zastupování poškozeného v trestním řízení

Občanské právo

Podrobnosti

Občanské právo

Zavřít
Patří sem zejména:

 • vše související s převody nemovitých věcí, vlastnické
 • právo,
 • věcná břemena,
 • společné jmění manželů,
 • spoluvlastnictví,
 • dědické právo,
 • náhrada škody,
 • bezdůvodné obohacení,
 • vymáhání pohledávek aj.

Pracovní právo

Podrobnosti

Pracovní právo

Zavřít
Patří sem zejména:

 • pracovní smlouvy a dohody,
 • pracovní řád a interní dokumenty,
 • problematika mezd a odstupného,
 • výpovědi a rušení pracovního poměru,
 • spory mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem aj.

Více než 10 let zastupuji klienty v právních záležitostech

Mgr. Jitka Špilková
kdo jsem a co dělám

Právní pomoc, která bude stát vždy za Vámi

Jitka Špilková ukončila studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v oboru Právo a právní věda složením státní závěrečné zkoušky v roce 2008. Již v průběhu studia si doplňoval teoretické znalosti o praktické zkušenosti, které získávala během svého působení na pozici právního praktikanta v menších advokátních kancelářích či praxí u insolvenčního správce.

Po studiu

Po skončení studia nastoupila na pozici advokátního koncipienta v advokátní kanceláři poskytující právní služby v širokém spektru práva (insolvenční práva, korporátní agenda, akvizice, právo nemovitostí, rodinné právo, stavební právo, směnečné právo, trestní právo, pracovní právo apod.)

Od 2013

Mgr. Jitka Špilková je advokátem zapsaným v České advokátní komoře pod evidenčním číslem 15237. Za účelem zajištění nejvyšší kvality služeb spolupracuje s řadou kolegů advokátů, notářů či daňových poradců a zaručuje tak komplexní a profesionální právní služby v široké škále oblastí práva.

Při výkonu advokacie zastupuje jak velké či středně velké společnosti, družstva, tak drobné živnostníky či nepodnikající osoby. Její prioritou je profesionální a individuální přístup ke klientovi.

chcete vědět, kolik vás to bude stát?

Přehled informací týkající se odměn za právní služby

Odměna za právní službu je určována zpravidla dohodou (smluvní odměna) mezi advokátem a klientem, a to v závislosti na právní a časové náročnosti poskytované služby.

Není-li mezi klientem a advokátem odměna dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Dohodou může být odměna stanovena jako odměna časová, úkonová, paušální či odměna podílová. První porada s klientem je zpravidla poskytována zdarma. Smluvní odměna časová je odměnou, kdy klient platí advokátovi sjednanou odměnu podle počtu hodin právní služby.

Varianty odměn za služby

Smluvní odměna úkonová

je odměna stanovená podle počtu úkonů právní služby, které budou v konkrétní věci učiněny. Co se považuje za úkon právní služby stanoví advokátní tarif. Jedná se např. o převzetí a přípravu právního zastoupení nebo obhajoby, sepis smlouvy, sepis žaloby, sepis odvolání, účast na jednání u soudu apod.

Smluvní odměna paušální

je vhodná pro klienty, kteří mají pravidelnou potřebu právních služeb v určitém stabilním rozsahu, je nabízena možnost hradit právní služby paušální odměnou, tedy dohodnutou pevnou částkou placenou pravidelně (např. měsíčně)

Smluvní odměna podílová

je odměna, která je dohodou stran stanovena jako podíl podle výsledku věci (tj. procentem z nároku ve věci přiznaného)

kde mě naleznete

Sídlím kousek od centra Brna

Působím na území celé České republiky se sídlem kanceláře v Brně.

adresa

Mgr. Jitka Špilková, advokát
zapsaná v seznamu České advokátní komory pod číslem evidenčním 15237
Lesnická 787/10
613 00 Brno

IČ 02163101
DIČ CZ8359293855

kontakty

(+420) 608 858 717
spilkova@akspilkova.cz

ke stažení

Dokumenty, které jsou důležité